Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Chính phủ Nhật đã được thư của nhân sĩ Việt Nam phản đối dự án hạt nhân Ninh Thuận

Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (DR)

Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (DR)

Tú Anh / Đỗ Thông Minh

Theo hãng thông tấn Jiji, đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã nhận được bức thư do các nhiều nhân sĩ Việt Nam trong và ngoài nước đồng ký tên phản đối dự án hạt nhân tại Ninh Thuận. Sáng kiến này đã được gần 500 người ủng hộ.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trong những nhân vật đi tiên phong báo động Nhật Bản về lý do không nên cung cấp cho Việt Nam nhà máy điện hạt nhân, bị một nhóm người tự xưng là « thương phế binh » hăm dọa. Nhưng hành động này không ngăn chận được những người quan tâm đến an nguy của dân tộc Việt Nam tham gia ký tên, nguyện vọng của họ đã được công bố rộng rãi và được chia sẻ.
 Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật :
Thông tín viên Đỗ Thông Minh - Nhật Bản
 
25/05/2012
 
More 
Nguồn RFI
 
 
 
Đăng nhận xét